Welkom bij CHV Educatie

CHV Educatie – educatieve website voor primair onderwijs

Welkom op de educatieve website CHV Noordkade voor primair onderwijs voor groep 5/6 en groep 7/8 in samenwerking met THUISpunt, MIK/PB, en SIEMei.

CHV Noordkade is een begrip in Veghel. Tot 2010 was Cehave een begrip in Veghel. Opgericht op 26 mei 1911 onder de naam Coöperatieve Handelsvereniging van den N.C.B. in den kring Eindhoven. Een van de oudste coöperaties van Nederland en een van de belangrijkste activiteiten was het gezamenlijk  inkopen van voer en meststoffen. Dat gezamenlijk is de oervorm van van een coöperatie.

Op 1 juni 2010 wisselde de naam na fusie met zustercoöperatie Agrifirm in Agrifirm. Wat bleef waren de kleuren groen-geel. Nog niet zo heel lang geleden was Cehave een actief en dynamisch bedrijventerrein in Veghel. Inmiddels staan de machines stil en is CHV Noordkade nog steeds bruisend van activiteiten: culturele bedrijven en ondernemers gaan door met mixen en mengen. Ouderen met jongeren, werk en vrije tijd en cultuur met food.

Deze educatieve website gaat in op de lokale geschiedenis. Het thema is de industrie in Veghel. Het accent voor groep 5/6 ligt op de gunstige ligging van Veghel aan waterwegen en spoor- en tramverbindingen. Voor groep 7/8 ligt het accent op de industriële ontwikkeling in Veghel in het havengebied met speciale aandacht voor CHV Noordkade toen en nu.

Erfgoededucatie

Een erfgoedproject gaat over het verbinden van verleden, heden en toekomst met de vraag: waarom bewaren we dit unieke erfgoed voor later? Erfgoededucatie koppelt taalactiviteiten, burgerschapsvorming, historische en geografische vaardigheden en onderdelen uit cultuureducatie.

Aansluiting bij het onderwijs

De overheid heeft voor het onderwijs bepaalde doelen vastgelegd. Elke leerling die het basisonderwijs verlaat moet aan deze doelen voldoen. Deze kerndoelen bouwen op elkaar voort vanaf de kleuterschool tot groep 8 en gaan niet alleen om kennis maar ook om houding en vaardigheden. Het lesmateriaal Industrie in Veghel sluit aan bij de kerndoelen van Oriëntatie op jezelf en de wereld en bij de kerndoelen van Kunstzinnige Oriëntatie:

Oriëntatie op jezelf en de wereld/mens en samenleving

 • 51: de leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen, zoals aanwezig in ons cultureel erfgoed
 • 52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van het volgende tijdvak: burgers en stoommachines
 • 53: De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbereiding verbinden met de wereldgeschiedenis.

Kunstzinnige Oriëntatie

 • 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal en beweging te gebruiken, om er gevoelen en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
 • 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
 • 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed

Doelgroepen

Deze educatieve website CHV Educatie is bedoeld voor primair onderwijs; voor groep 5 van de middenbouw en voor groep 6/7/8 van de bovenbouw.  

In de meeste methoden komt de hele geschiedenis twee keer aan bod. In groep 5 en 6 worden alle tijdvakken globaal behandeld en in groep 7 en 8 nog een keer meer specifiek. De tweede keer worden andere gebeurtenissen behandeld of wordt ergens dieper op in gegaan.

Het lesmateriaal gaat uit van deze tweedeling door zowel lesmateriaal voor groep 5 en 6 als lesmateriaal voor groep 7 en 8 aan te bieden. De website is onderverdeeld in tabbladen voor de leerkracht en tabbladen voor de leerlingen. Het uitklapmenu biedt de keuze voor lessen of onderzoekend leren. 

Om scholen te laten ervaren hoe “onderzoekend leren” op gebied van wereldoriëntatie vorm kan krijgen, is het thema Industrie in Veghel op 2 manieren uitgewerkt. Je kunt kiezen voor de klassieke aanpak die bestaat uit een introductie, een excursie en een verwerking of uit een aanpak die enkele weken in beslag zal nemen maar waarbij gewerkt wordt volgens de aanpak van onderzoekend leren. Het gaat in het kader van dit project uiteraard te ver om echt diep in de aanpak te duiken, maar als de voorgestelde stappen gevolgd worden, krijgt men wel een mooi beeld van hoe deze aanpak werkt en wat het met de kinderen doet. Meer uitleg is te vinden via deze link: onderzoekend leren. Basisschool De Ark in Veghel draait mee in een landelijk project waarbij ernaar gestreefd wordt de 21th Century Skills binnen het onderzoekend leren te vergroten. Hoe dat singaporenext-project eruit ziet is via deze link te lezen.

Voordat je begint…

Maak vooraf een duidelijke keuze voor:

 • de klassieke aanpak: drie lessen
  1. tabblad leerkracht groep 5/6 of 7/8
  2. tabblad lessen groep 5/6 of 7/8
 • onderzoekend leren: 7 stappen. De methode onderzoekend leren is bedoeld voor de bovenbouw (groep 6, 7 en 8).
  1. tabblad leerkracht onderzoekend leren groep (5) / 6  of 7/8
  2. tabblad onderzoekend leren groep (5) /6 of 7/8

Veel plezier met CHV-educatie!

Reacties zijn afgesloten.